Партньори

Image

Фондация "Еуфония"

Фондация "Еуфония" е учредена и работи в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Развиването и усъвършенстването на възможностите за пълноценно духовно израстване на младите хора е една от идеалните цели на организацията. Фондацията търси новаторски подходи, насърчава творческото развитие и стимулира търсенето на модерни и оригинални решения в образователната и културна сфери.

Основни средства за постигане на тези цели са организирането на мероприятия, събития и публични кампании, които пробуждат, възпитават и стимулират общата култура на личността. Повишаването на информираността е неотменна част от образованието и формирането на младите хора.

Фондация "Еуфония" развива като основна дейност разработването на собствени проекти, участва и в партньорски инициативи. Създаването на клубове, образователни центрове и специализирани пространства също е дейност, свързана с подрастващите. "Еуфония" извършва консултантска, образователна, информационна и продуцентска дейности. Организацията разработва оригинални програми за младежки обмен, инициативи и школи, за развитието на уменията и реализация на младите хора.

Image

Български П.Е.Н. - Център

Българският П.Е.Н. - Център е водещ партньор на проекта. „Предпочитам да обичам“ е инициатива за преминаване отвъд учебния материал и отвъд темите по литература. Голяма част от авторите, които ще бъдат включени във виртуалната игра не се изучават в учебната програма, но подбора на най-ярките и вдъхновяващи образци от текстове и стихове за любовта ще бъде осъществен с подкрепата на П.Е.Н. - Центъра. Наши утвърдени творци, познавачи на словесното наследство на човешкия род, ще направят извадки от авторски текстове и стихове за любовта и ще се включат в класирането на получените послания и най-добрите участници.

Image

Столична библиотека

Като културна институция с богата и многообразна дейност, Столичната библиотека е основен партньор при подготовката, организацията и реализацията на проекта. На библиотеката ще се разчита за разпространението и популяризирането на интерактивния сайт сред училищните институции от София и младите читатели на възраст от 14 до 19 години. Представители на Столична библиотека ще участват като членове на журито за оценка на представените от младежите послания послания. Оповестяването на резултатите и награждаването на най-добрите автори ще бъде направено на заключителен спектакъл в Столичната библиотека.

Image

Регионален център за ПППО към МОН

РЦПППО-София, като специализирано обслужващо звено към Министерство на образованието и науката е партньор на „Предпочитам да обичам“. Директорът на регионалния център – Калоян Дамянов е част от проектния екип и съмишленик при реализацията на проекта. Ще съдейства при контакта с училищните институции от Столична община, ще участва в класирането на ученическите послания за любовта и при връчването на наградите на представителното заключително събитие в края на проекта.

Image

 

Този сайт е създаден по проект "Предпочитам да обичам!".
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма "Европа" 2019, от фондация "Еуфония" в партньорство с Български П.Е.Н. - Център, Столична библиотека и Регионален център за ПППО към МОН.

Image
Image

Search